Permakultúra alapjai
A 3 alapelv

Gondoskodjunk a Földről
Gondoskodjunk az emberekről
Többlet igazságos megosztása

A hármas eredménykritérium 3 alappilléréhez (Környezet, Társadalom, Gazdaság) hasonlóan a három permakultúra alapelv (Gondoskodjunk a Földről , Gondoskodjunk az emberekről, Többlet igazságos megosztása) szintén a környezeti és társadalmi felelősségvállalás és az általános jólét egyensúlyát kívánja megteremteni. Ha ez a három egyszerre teljesül, a rendszer fenntarthatónak tekinthető.

01

Gondoskodjunk a Földről

„Gondoskodni arról, hogy minden élő rendszer fennmaradjon és szaporodjon.

 

Ez az etikai elv a természettel való kapcsolatunkon alapul; azon, hogy túlélésünk és jólétünk minden élő rendszer egészségétől függ. Tehát ez az elv a legalapvetőbb a három etika közül a permakulturistaként végzett munkánk szempontjából.

 

A Föld bolygó egésze egy összefüggő rendszer, és mivel mi emberek ennek nagy részét alkotjuk, cselekedeteink jelentősen befolyásolják számtalan életciklusát. Ezért figyelnünk kell arra, hogy az együttműködést válasszuk a versengés helyett, és az energiacserét a kizsákmányolással szemben.

02

Gondoskodjunk az emberről

„Az emberek számára a létükhöz szükséges erőforrásokhoz való hozzáférés biztosítása.

 

A permakultúra tervekben a az együttműködés alapvető fontosságú, ezért a saját személyes igényeinket ugyanolyan fontossággal számításba kell vennünk. Ezeket a körülöttünk lévő adott körülményekkel (pl. táj, közösség stb.) egyensúlyba hozva korlátlan hozamhoz juthatunk. Ha különbséget tudunk tenni aközött, hogy milyen erőforrásokra van valóban szükségünk, és hogy mi az amire „csak” vágyunk, akkor fenntartható módon tudjuk kielégíteni őket.

 

Emberként vitathatatlanul összetartozunk egymással. Ez az etika arra is ösztönöz bennünket, hogy újra felfedezzük a közösségi dinamika értékét, és megértsük, hogy a mások szolgálata egyben önmagunk szolgálata is.

03

Fair share

„Saját szükségleteink navigálásával forrásokat különíthetünk el a fenti elvek előmozdítására.”

 

A permakultúra arra ösztönöz bennünket, hogy osszuk meg erőforrásainkat, ha többletünk van annál, mint amire szükségünk van. Ehhez át kell értékelnünk az elégségről alkotott felfogásunkat, és meggondolt fogyasztást kell gyakorolnunk a felhalmozással szemben. Feltételezhetjük, hogy egy igazán fenntartható rendszerben a hozam és az erőforrások áramlása korlátlan.

 

Ezért, ha egy jól megtervezett rendszerben élünk, képesek vagyunk bőkezűen adni a rászorulóknak, és cserébe támogatást kaphatunk azokon a területeken, ahol esetleg mi magunk hiányt szenvedünk. És ha a termények esetleg betakarítatlanul is maradnak, egyszerűen hagyhatjuk, hogy a természetes körforgás részévé váljanak.

Kapcsolódj BESZÉLJÜNK Kapcsolódj BESZÉLJÜNK Kapcsolódj BESZÉLJÜNK Kapcsolódj BESZÉLJÜNK Kapcsolódj BESZÉLJÜNK

Kép